Seminarija

Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija

Svetainė internete: www.seminarija.lt


Vilniaus kunigų seminarija yra antroji Lietuvos aukštoji mokykla, įkurta 1582 m., t. y. praėjus trejiems metams po Vilniaus Universiteto įkūrimo. Seminarijos steigimo aktą pasirašė tuometinis Vilniaus vyskupas Jurgis Radvila, o jį patvirtino Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis Steponas Batoras.

Seminarija išgyveno daug istorinių permainų ir sukrėtimų, buvo kelis kartus uždaryta ir vėl atidaryta. Po sovietų okupacijos metų ji atkurta 1993-aisiais tuomečio Vilniaus arkivyskupo metropolito Audrio Juozo Bačkio rūpesčiu. 1998 m. ji pavadinta šv. Juozapo vardu, įgijo nevalstybinės aukštosios mokyklos statusą ir dabar rengia kunigus trims Lietuvos vyskupijoms: Panevėžio, Kaišiadorių ir Vilniaus.

Mokslas seminarijoje trunka 6 metus. Nuo 2003 m. Lietuvos vyskupų sprendimu prieš studijas seminarijoje įvesti privalomi parengiamieji (arba propedeutiniai) metai. Būsimieji kunigai tarnystei ruošiasi visapusiškai: seminarija rūpinasi jų intelektualine ir žmogiškąja branda, dvasiniu ir sielovadiniu ugdymu.

Seminarija išlaikoma Lietuvos ir užsienio tikinčiųjų aukomis. Dėstytojų ir seminaristų bendruomenė nuoširdžiai dėkinga visiems geradariams už jų paramą. Norinčius daugiau sužinoti apie seminariją arba jai paaukoti, kviečiame apsilankyti seminarijos interneto svetainėje.

Adresas:
Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
Kalvarijų g. 325
08420 Vilnius
Lietuva

Telefonai:
raštinės: (+370 5) 270 1602,
budėtojo: (+370 5) 2796 277,
dėstytojų/vadovybės: (+370 5) 2796 279
faks. (+370 5) 271 2250

El. paštas: rastine@vks.lcn.lt

 
RengėjaiKIT   Atnaujinta 2015 01 28
 
(C) Vilniaus arkivyskupijos kurija