Parapijos, dvasininkaiArkangelo Rapolo

Vilniaus Šv. Arkangelo Rapolo parapija

Arkangelo Rapolo bažnyčia
1702-09 (1), 1752 (1) (1799-1824 neveikė), 1824 (1), mūr. p. 1791

Šnipiškių g. 1, LT-09309 Vilnius, tel. (5) 272 41 64

Kleb. teol. lic. Miroslav Grabovski 1966 12 31 * 1993 05 30 * 2014 06 03

Vik. relig. m. mgr. Tadeuš Jasinski 1957 01 19 * 2002 01 05 * 2002 02 01

Rez. prof. bažn. t. dr. Kazys Meilius 1958 12 08 * 1982 06 06 * 1999 05 18

Rez. teol. lic. Algirdas Toliatas 1978 05 13 * 2007 04 28 * 2012 07 31

Rez. emer. jubil. Donatas Valiukonis SJ 1926 04 27 * 1952 09 21 * 1977 07 01

D. Poškos g. 43-2, LT-08114 Vilnius, tel. (5) 275 30 74

Rez. teol. dr. Kęstutis Dailydė 1971 10 26 * 1996 04 13 * 2010 12 13

Diak. Miroslav Petrovskij 1980 02 27 * 2008 01 19 * 2008 01 19

Pamaldų tvarka (birželio 1 d. - rugsėjo 1 d.):

Šiokiadieniais: 7.00 val. (liet. k.), 7.30 val. (lenk. k.), 18.00 val. (liet. k.), 19.00 val. (lenk. k.)
Sekmadieniais: 7.00 val. (liet. k.), 9.00 val. (lenk. k., vaikams, jaunimui), 11.30 val. (liet. k., vaikams, jaunimui), 13.00 val. (lenk. k.), 18.00 (liet. k.), 19.00 val. (lenk. k.).

Šeštadieniais: 17.30, 19.30 - neokatechumenams šv. Mišios

Pamaldų tvarka (rugsėjo 1 d. - birželio 1 d.):

Šiokiadieniais: 7.00 val. (liet. k.), 7.30 val. (lenk. k.), 17.00 val. (liet. k.), 18.00 val. (lenk. k.)
Sekmadieniais: 7.00 val. (liet. k.), 8.00 val. (lenk. k.), 9.00 val. (lenk. k., vaikams, jaunimui), 10.30 val. (liet. k., vaikams, jaunimui), 11.30 val. (liet. k.), 13.00 val. (lenk. k.), 17.00 (liet. k.), 18.00 val. (lenk. k.).

Šeštadieniais: 17.30, 19.30 - neokatechumenams šv. Mišios

Kunigas budi:
birželio – rugsėjo mėnesiais šiokiadieniais 6.30 – 9.00, 17.00 – 20.00, sekmadieniais 6.30 – 14.30, 17.00 – 20.00;
rugsėjo – birželio mėnesiais šiokiadieniais 6.30 – 9.00, 16.00 – 19.00, sekmadieniais 6.30 – 14.30, 16.00 – 19.00.

Jūs galite paaukoti šiai bažnyčiai pervesdami jai 2% pajamų mokesčio sumos.
Formoje FR0512 Jums reikia įrašyti bažnyčios pavadinimą ir kodą.

Paramos gavėjo pavadinimas: Vilniaus Šv. arkangelo Rapolo parapija
Paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas): 2913 09880

 
RengėjaiKIT   Atnaujinta 2015 01 28
 
(C) Vilniaus arkivyskupijos kurija