Parapijos, dvasininkaiŠv. Mišios Vilniaus bažnyčiose

Šv. Mišios Vilniaus bažnyčiose

1. ARKIKATEDROJE BAZILIKOJE

Atidaryta: 7.00 – 19.00 val. Kunigas budi kasdien, išskyrus sekmadienį nuo 7.30 – 9.00 val. ir 15.30 – 19.00 val.

Šiok.: 8.00 liet. k. (Šv. Kazimiero koplyčioje), 17.30 liet. k., 18.30 liet. k. (Šv. Kazimiero koplyčioje)

Sekm.: 8.00 liet. k., 9.00 liet. k.,10.00 liet. k., 11.15 liet. k. (vaik.), 12.30 liet. k.

17.30 liet. k., 18.30 lot. k.


2. DIEVO APVAIZDOS (JĖZAUS ŠIRDIES PARAPIJA)

Atidaryta: 7.00 – 7.30 val. ir 16.00 – 18.30 val., kunigas budi 7.00 – 7.30 val. ir 16.00 – 18.00 val.

Šiok.: 16.30 lenk. k., 18.00 liet. k. (žiemą); 17.30 lenk. k., 19.00 liet. k. (vasarą)

Sekm.: 8.30 lenk. k., 10.00 liet. k., 11.30 liet. k., 13.00 lenk. k.,

15.00 rusų k., 17.00  liet. k. jaun. žiemą, 19.00 liet. k. vasarą.


3. ŠVENTOSIOS DVASIOS

Atidaryta: 15.00 – 19.00 val.

Šiok.: 15.00, 18.00

Sekm.: 8.00, 9.00 (vaik.), 10.30, 12.00 (jaun.), 13.00, 18.00. Pamaldos vyksta tik lenkų kalba.


4. KRISTAUS KARALIAUS IR ŠV. KŪDIKĖLIO JĖZAUS TERESĖS (PAVILNIO)

Atidaryta: sekm.: 8.00 – 13.00 val., šiok.: 16.00 – 20.00 val.; kun. budi: 17.00 – 20.00 val.

Šiok.: 18.00 (I, III, V – liet.k.., II, IV, VI – lenk. k.)

Sekm.: 9.00 lenk. k., 11.00 liet. k.


5. ŠV. KRYŽIAUS ATRADIMO (KALVARIJŲ)

Atidaryta: 9.00 – 14.00 val. ir 15.00 – 19.30 val.; kunigas budi šiok. 9.00 – 19.00 val., sekm. 9.00 – 15.00 val.

Raštinė dirba darbo dienomis nuo 10.00 – 19.00 val.

Vasaros laiku: šiok.: 7.00 liet. k., 7.30 lenk. k., 18.00 lenk. k., 19.00 liet. k.

Sekm.: 9.00 lenk. k. (vaik.). 10.30 liet. k. (vaik.), 12.00 liet. k., 13.30 lenk. k., 16.00 liet. k. (jaun.)

Žiemos laiku: šiok.: 7.00 liet. k., 7.30 lenk. k., 17.00 lenk. k., 18.00 liet. k.

Sekm.: 9.00 lenk. k. (vaik.). 10.30 liet. k. (vaik.), 12.00 liet. k., 13.30 lenk. k., 16.00 liet. k. (jaun.)


6. ŠVČ. M. MARIJOS NEKALTOJO PRASIDĖJIMO

Atidaryta: kasdien nuo ryto šv. Mišių iki vakaro šv. Mišių pabaigos.

Šiok.: 7.00 (šeštad. 8.00) – 19.30 val. (rugpjūčio mėn. 16.00 – 19.30 val.)

Sekm.: 7.00 – 17.45 val. (rugpjūčio mėn. Iki 14.30 val.)

Šiok.: 7.30 ( I, III, V – lt; II, IV – lk.), 12.00 (II, IV, pirmais ir trečiais mėn. III - lt; I, V, antrais ir ketvirtais mėn. III - lk.), 18.00 lk, 19.00 lt.

Šešt.: 10.30, 19.00 lt; 9.30, 18.00 lk.

Sekm.: 8.30 lk (mokinių ir jaunimo), 10.00 lt (vaikams, šeimoms), 11.30 lt, 13.00 lk, 17.00 lt (jaun.), rugpjūčio mėn. 17.00 šv. Mišių nėra.


7. ŠV. ARKANGELO RAPOLO

Atidaryta: birželio – rugsėjo mėn.: šiok.: 6.30 – 9.00 val.; 17.00 – 20.00 val.

Sekm.: 6.30 – 14.30 val.; 17.00 – 20.00 val.

Rugsėjo – birželio mėn.: šiok.: 6.30 – 13.00 val.; 15.00 – 18.30 val.

Sekm.: 6.30 – 14.30 val.; 16.00 – 19.30 val.

Šiok.: (birželio – rugsėjo mėn.) 7.00 liet. k., 7.30 lenk. k., 18.00 liet. k., 19.00 lenk. k.

Sekm.:(birželio – rugsėjo mėn.) 7.00 liet. k., 9.00 lenk. k., 11.30 liet. k., 13.00 lenk. k., 18.00 liet. k., 19.00 lenk. k.

Šiok.:(rugsėjo – birželio mėn.) 7.00 liet. k., 7.30 lenk. k., 17.00 liet. k., 18.00 lenk. k.

Sekm.: (rugsėjo – birželio mėn.) 7.00 liet. k., 8.00 lenk. k., 9.00 liet. k., 10.30 liet. k., 11.30 liet. k., 13.00 lenk. k., 17.00 liet. k., 18.00 lenk. k.


8. ŠV. JUOZAPO (PILAITĖS)

Atidaryta: I – VI 17.00 – 19.30 val.; sekm.: 7.30 – 17.00 val.

Kunigas budi zakristijoje: I – V 17.00 – 19.30 val.; šešt.: 9.00 - 12.00 val.; sekm.: 8.00 – 14.30 val.

Šiok.: 18.00  lenk. k., 19.00 liet. k.

Šešt.: 9.00  lenk. k., 10.30 liet. k.

Sekm.: 8.30 liet. k., 10.00 lenk. k., 11.30 liet. k., 13.00 lenk. k., 18.00 liet. k.


9. ŠV. APAŠT. PETRO IR POVILO

Atidaryta: 6.00 – 18.30 val.; kunigas budi 6.30 – 9.00 val. ir 15.00 – 18.30 val.

Šiok.: 7.00 liet. k., 7.30 liet. k., 17.00 lenk. k., 18.00 liet. k.

Sekm.: 7.30 liet. k., 8.30 lenk. k. (jaun.), 10.00 liet. k. (jaun.), 11.30 liet. k., 13.00 lenk. k., 18.00
liet. k.


10. ŠV. APAŠTALO BALTRAMIEJAUS

Atidaryta: šiok.:16.00 – 19.00 val., sekm.: 9.00 – 14.00 val.

Šiok.: 18.00 lenk. k. (išskyrus pirmad.)

Sekm.: 10.00 baltarusių k., 12.00 lenk. k.


11. ŠV. MIKALOJAUS

Atidaryta: šiok.: 13.00 – 18.30 val.; sekm.: 7.30 – 15.00 val.

Šiok.: 7.30, 18.00; (I – V), VI ir valstybinių švenčių dienomis 9.00

Sekm.: 8.00, 10.00, 14.00 (pamaldos vyksta tik lietuvių kalba).


12. ŠV. JONO BOSKO

Atidaryta: šiok.: 17.00 – 20.00 val.; sekm.: 7.30 – 16.00 val., 18.00 – 20.00 val.

Šiok.: 7.00 liet. k., 18.00 lenk. k., 19.00 liet. k., Šešt.: 10.00 liet. k., 18.00 lenk. k., 19.00.

Sekm.: 8.00 liet. k., 9.30 lenk. k., 11.00 liet. k., 13.00 lenk. k., 15.00 liet. k. (vaik.), 19.00 liet. k.


13. ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO (BERNARDINŲ)

Atidaryta: 7.15 – 19.00 val. ( I, II, IV); 10.00 – 19.00 val. (III, VI); 9.30 – 18.30 val. (VII)

Kun. budi: 7.15 – 12.00 val. ir 16.00 – 19.00 val. (I – V), 10.00 – 19.00 val. (VI – VI)

Šiok.: 7.30 liet. k. (I, II, IV); 18.00 (III – jaun.); 18.00 liet. k. (VI); 7.30 lot. k. (V)

Sekm.: 9.00 (anglų k.); 10.30; 13.00; 17.00


14. ŠV. TERESĖS. AUŠROS VARTŲ

Atidaryta: bažnyčia – 7.00 – 12.00 val.; 16.00 – 19.15 val.; koplyčia – 6.00 – 19.00 val.

Kun. budi: 7.30 – 12.00 val.; 15.00 – 19.00 val.

Šiok.: bažnyčioje: 7.30 lot. k., 17.30 lenk. k., 18.30 liet. k.; koplyčioje: 9.00 liet. k., 10.00 lenk. k.

Sekm.: bažnyčioje: 9.00 lenk. k., 11.00 liet. k., 13.00 lenk. k., 17.30 lenk. k., 18.30 liet.k.; koplyčioje 9.30 liet. k.


15. PALAIM. JURGIO MATULAIČIO

Atidaryta I-VII: 16.00 – 19.00 val., VII: 7.00-19.30 val.; kunigas budi I-VI: 16.00-17.00 val. ir 17.30-18.30 val.; VII: 30 min. prieš Mišias;

Šiok.: 8.30 liet. k. (III, V), 10.00 liet. k. (VI), 17.00 lenk. k. (I – VI), 18.30 liet. k. (I – VI), 9.00 lenk. k.(VI), 10.00 liet. k. (VI),

Sekm.: 8.00 lenk. k., 9.30 liet. k., 10.30 liet. k. (vaik.), 12.00 liet. k., 14.00 lenk. k., 18.30 liet. k.


16. VISŲ ŠVENTŲJŲ

Atidaryta: 8.30 – 18.30 val.; kunigas budi: 10.00 – 18.00 val.

Šiok.: 17.00 lenk. k., 18.00 liet. k.

Sekm.: 9.00 liet. k., 10.30 lenk. k., 12.00 liet. k.


17. ŠVČ. M. MARIJOS, TAIKOS KARALIENĖS (NAUJOSIOS VILNIOS)

Atidaryta: 10.00 – 20.00 val.

Šiok.: 17.00 lenk. k. , 18.00 liet. k.

Sekm.: 8.00 lenk. k., 10.00 lenk. k., 12.00 liet. k., 14.00 lenk. k., 18.00 lenk. k., liet.k.

Veliučionių koplyčioje sekm.: 15.30 lenk. k., liet. k.


18. ŠV. KAZIMIERO (NAUJOSIOS VILNIOS)

Atidaryta: šiok: 16.30 – 19.00 val., sekm.: 7.00 – 14.00 val.; kunigas budi 16.00 – 19.00 val.

Šiok.: 17.00 liet. k., 18.00 lenk. k.

Sekm.: 9.00 lenk. k., 11.00 liet. k., 13.00 lenk. k.


19. ŠVČ. TREJYBĖS GRAIKŲ APEIGŲ KATALIKŲ BAŽNYČIOJE

Atidaryta: 6.30 – 9.30 val.; 17.00 – 18.30 val.

Šiok.: 7.30 ukrainiečių k. (I, II, III), 17.30 ukrainiečių k. (IV, V, VI)

Sekm.: 10.00 ukrainiečių k.


NEPARAPIJINĖSE BAŽNYČIOSE


1. DIEVO GAILESTINGUMO

Atidaryta visą parą. Ne šv. Mišių metu vyksta Švč. Sakramento adoracija.

Šiok.: 12.00 liet. k., 16.00 lenk. k., 20.00 liet. k.

Sekm.: 12.00 liet. k., 16.00 lenk. k., 18.00 liet. k., 20.00 liet. k.


2. ŠVČ. TREJYBĖS (TRINAPOLIO REKOLEKCIJŲ NAMAI)

Verkių g. 70


3. IŠGANYTOJO (JOANITŲ)

Šiok.: 18.30 liet. k.( I, II – jaun., III, V); 11.30 liet. k. (VI)

Sekm.: 10.00 liet. k., 12.00 liet. k.


4. ŠV. KRYŽIAUS (VARGDIENIŲ SESERŲ)

Atidaryta: 15.00 – 18.30 val.; (tuo metu budi kunigas)

Šiok.: 17.15 liet. k.; sekm.: 9.30 liet. k.


5. ŠVČ. M. MARIJOS ĖMIMO Į DANGŲ (PRANCIŠKONŲ KONVENTUALŲ)

Atidaryta: 10.00 – 20.00 val.; kun. budi: 14.00 – 20.00 val.

Šiok.: 17.30 liet. k., 19.00 lenk. k.

Sekm.: 10.00 liet. k., 11.30 lenk. k., 13.00 lenk. k. (jaun.).


6. ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO IR ŠV. JONO APAŠTALO IR EVANGELISTO

Atidaryta: 10.00 – 17.00 val.

Šiok.: 17.30 liet. k.. (I – IV)

Sekm.: 11.00 liet. k., 13.00 liet. k.


7. ŠV. APAŠTALŲ PILYPO IR JOKŪBO (DOMINIKONŲ)

Atidaryta: 10.30 – 13.00 val., 17.00 – 19.00 val.

Šiok.: 12.00 liet. k., 18.00 liet. k.

Sekm.: 9.00 liet. k., 11.00 liet. k., 16.00 lenk. k., 18.00 liet. k. (jaun.)


8. ŠV. KAZIMIERO (JĖZUITŲ)

Atidaryta: šiok.: 16.15 – 18.30 val.; sekm.: 9.00 – 13.30 val.

Šiok.: 17.30 liet. k.; sekm.: 9.00 rusų k., 10.30 liet. k.(jaun.), 12.00 liet. k.


9. ŠV. ONOS

Atidaryta: 11.00 – 19.00 val. (05.01 – 10.01); 17.00 – 19.00 val. (10.01 - 05. 01)

Šiok.: 18.00 liet. k.; sekm.: 9.00 liet. k., 11.00 liet. k.


10. DIEVO GAILESTINGUMO KOPLYČIA (VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖS SANTARIŠKIŲ KLINIKOSE)

Atidaryta visą dieną

Šiok: 16.30

Šešt., sekm.: 11.00

Kapeliono mob. tel.:
8 601 159 55

11. GAILESTINGUMO MOTINOS KOPLYČIA (VILNIAUS UNIVERSITETO ONKOLOGIJOS INSTITUTE)

Atidaryta visą dieną

Šiok.: 15.00 liet. k. (III - V)

Sekm.: 12.00 liet. k.
Kapeliono mob. tel.: 8 652 940 49


12. PRISIKĖLIMO KOPLYČIA (RESPUBLIKINĖJE VILNIAUS UNIVERSITETINĖJE LIGONINĖJE)

Šiok: 16.00
liet. k. (II - V)

Šešt., sekm.: 15.00
liet. k.
Kapeliono mob. tel: tel. 8 687 250 65

13. GAILESTINGOJO JĖZAUS BROLIŲ BENDRUOMENĖS KOPLYČIA

Šv. Stepono g. 37, Vilnius. Mišių laikas gali keistis dėl pastoracinių priežasčių. 
Šiok.: 18.30 
liet. k. (I, II, IV), 15.00 liet. k. (V)
Sešt.: 9.00 liet. k.
Sekm.: 11.30 
liet. k.


Bažnyčių adresus galite rasti: http://vilnius.lcn.lt/parapijos/abecelinis/

 
RengėjaiKIT   Atnaujinta 2015 01 28
 
(C) Vilniaus arkivyskupijos kurija