Parapijos, dvasininkaiŠvč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo

Vilniaus Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapija

Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
1911-27, mūr. p. 1923

Sėlių g. 17, LT-08124 Vilnius, tel. (5) 273 31 62,

El. paštas: mmnpp_mic@hotmail.com

Svetainė internete: www.zverynoparapija.lt

Kleb. Stasys Puidokas MIC 1948 03 27 * 1978 05 28 * 2004 09 14

Tel. (5) 270 59 27, el. paštas: puidokas_s@yahoo.com

Vik. bažn. ist. lic. Paweł Chudzik MIC 1967 09 11 * 1993 05 20 * 2004 09 14

Vik. teol. mgr. Tomas Miliauskas MIC 1975 02 19 * 2003 05 31 * 2003 06 18

Rez. jubil. teol. lic. Vaclovas Aliulis MIC 1921 03 14 * 1944 06 11 * 1999 12 03,

Tel. (5) 261 76 50, el. paštas: vaciulis@gmail.com

Rez. teol. lic. Liudvikas Liutkevičius 1979 07 21 * 2004 05 01 * 2012 11 20

Visų kunigų adresas: Sakalų g. 22/19-5, 08108 Vilnius.

Pamaldų tvarka:


Šiok.: 7.30 ( I, III, V – lt; II, IV – lk.), 12.00 (II, IV, pirmais ir trečiais mėn. III - lt; I, V, antrais ir ketvirtais mėn. III - lk.), 18.00 lk, 19.00 lt.
Šešt.: 10.30, 19.00 lt; 9.30, 18.00 lk. 
Sekm.: 8.30 lk (mokinių ir jaunimo), 10.00 lt (vaikams, šeimoms), 11.30 lt, 13.00 lk, 17.00 lt (jaun.), rugpjūčio mėn. 17.00 šv. Mišių nėra.

Kunigas budi:
Šiokiadieniais: 7.00-9.00 ir 17.00-19.30
Šeštadieniais: 8.00-19.30
Sekmadieniais: 8.00-14.00 ir 16.00-18.00.

Bažnyčia atidaryta
Šiok.: 7.00 (šeštad. 8.00) – 19.30 (rugpjūčio mėn. 16.00 – 19.30)
Sekm.: 7.00 – 17.45 (rugpjūčio mėn. Iki 14.30)


Jūs galite paaukoti šiai bažnyčiai pervesdami jai 2% pajamų mokesčio sumos.
Formoje FR0512 Jums reikia įrašyti bažnyčios pavadinimą ir kodą.

Paramos gavėjo pavadinimas: Vilniaus Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapija
Paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas): 191309737

 
RengėjaiKIT   Atnaujinta 2015 01 28
 
(C) Vilniaus arkivyskupijos kurija