Kurija

Vilniaus arkivyskupijos kurija

Arkivyskupijos kurija

Šventaragio g. 4
LT-01122 Vilnius, Lietuva

Raštinės telefonai:
(+370 5) 262 70 98
(+370 5) 212 36 53
Raštinės faksas
(+370 5) 212 28 07

Elektroninis paštas:
curia@vilnensis.lt

Kurijos priėmimo laikas:
darbo dienomis 10.00 – 14.00 val.

Vilniaus arkivyskupas metropolitas – Gintaras GRUŠAS
Arkivyskupo augziliaras ir generalvikaras – vyskupas Arūnas PONIŠKAITIS
Kancleris, Kurijos sekretoriato vadovas – mons. teol. lic. Kęstutis Latoža
Arkivyskupo asmeninis sekretorius – kun. Edgaras Vegys

Kurijos komunikacijos koordinatorė – Živilė Šeporaitytė
Telefonas (+370) 646 67 844
Elektroninis paštas komunikacija@vilnensis.lt

Arkivyskupijos tribunolas

Dokumentų priėmimo laikas: antradieniais 10.00 – 17.00 val. (Šventaragio g. 4, Vilnius. Ateinantys vėliau negu 14 val. kviečiami prie durų pasiskambinti Tribunolo telefonu +370 5 262 17 64, kad Jus įsileistų.)

Tribunolo telefonas (+370 5) 262 17 64

Viceoficiolas – kun. prof. bažn. t. dr. Kazys Meilius
Teisėjai - dr. Jonas Juškevičius, kun. bažn. teis. lic. Andrejus Bogdevičius
Santuokos ryšio gynėja – ses. bažn. t. lic. Lina Striokaitė SF
Teisingumo gynėja – ses. bažn. t. lic. Lina Striokaitė SF
Auditorius - kun. Tadeuš Jasinski
Notarai – kun. teol. lic. Arūnas Mitkevičius, kun. teol. m. dr. Mindaugas Ragaišis, Jurga Gaižauskaitė, Rūta Balickaitė

Arkivyskupijos kunigų taryba

Konsultoriai: kun. Ričardas Doveika, mons. Wojciech Gorlicki, mons. Kęstutis Latoža, kun. Andrius Narbekovas, mons. Žydrūnas Vabuolas, mons. Vaclav Volodkovič.

Kiti nariai: kun. Justinas Aleknavičius, kun. Saulius Bužauskas, kun. Medardas Čeponis, kun. Virginijus Česnulevičius, kun. Edmundas Paulionis, mons. Edvardas Rydzikas, t. Saulius Rumšas OP, kun. Jonas Varaneckas.

Arkivyskupijos bažnytinio meno komisija

Pirmininkas – kun. Medardas Čeponis
Nariai:
Kun. teol. dr. Hans Friedrich Fischer
Mons. Wojciech Gorlicki
Kun. Eitvydas Merkys SJ
prof. Algimantas Mačiulis
Birutė Kulnytė
Algis Pilipavičius
dr. Giedrė Jankevičiūtė
dr. Sigita Maslauskaitė

 
RengėjaiKIT   Atnaujinta 2015 01 28
 
(C) Vilniaus arkivyskupijos kurija