IstorijaVyskupai, administratoriai, valdytojai

Vilniaus (arki)vyskupai ordinarai

 1. Vysk. Andriejus I, OFM 1388 m. vasara – 1398 XI 14
 2. Vysk. Jokūbas Plichta, OFM 1399 V 5 – 1407 II 7
 3. Vysk. Mikalojus I Gožkovskis 1408 I (16) – 1414
 4. Vysk. Petras iš Kustynės 1415 II 15 – 1421 XII 22
 5. Vysk. Motiejus I Vilnietis / Trakiškis 1422 V 4 – 1453 V 9
 6. Vysk. Mikalojus II iš Šalčininkų (Dzierzgowski) 1453 X 17 – 1467 IX 29
 7. Vysk. Jonas I Losovičius 1468 V 4 – 1481
 8. Vysk. Andriejus II Goškovičius 1481 VIII 27 – 1491
 9. Vysk. Albertas I Taboras 1492 IV 1 – 1507 III 27
 10. Vysk. Albertas II Radvila 1507 IX 10 – 1519 IV 19
 11. Vysk. Jonas II iš Lietuvos kunigaikščių 1519 IX 23 – 1536 III 15
 12. Vysk. Paulius Alšėniškis 1536 III 15 – 1555 IX 4
 13. Vysk. Valerijonas Protasevičius 1556 IV 10 – 1579 XII 31
 14. Vysk. Jurgis I kardinolas Radvila 1579 XII 31 – 1591 VIII 9
 15. Vysk. Benediktas Vaina 1600 VII 31 – 1615 X 22
 16. Vysk. Eustachijus Valavičius 1616 V 18 – 1630 I 9
 17. Vysk. Abraomas Vaina 1631 III 24 – 1649 IV 14
 18. Vysk. Jurgis II Tiškevičius 1649 XII 9 – 1656 I 17
 19. Vysk. Jonas III Karolis Daugėla Zaviša 1656 X 16 – 1661 III 9
 20. Vysk. Jurgis III Bialozoras 1661 XI 21 – 1665 V 17
 21. Vysk. Aleksandras I Sapiega 1667 VII 18 – 1671 V 22
 22. Vysk. Mikalojus III Steponas Pacas 1682 V 25 – 1684 V 8
 23. Vysk. Aleksandras II Kotovičius 1685 IV 9 – 1686 XI 30
 24. Vysk. Konstantinas Kazimieras Bžostovskis 1687 XI 24 – 1722 X 24
 25. Vysk. Motiejus II Juozapas Ancuta 1722 X 24 – 1723 I 18
 26. Vysk. Karolis I Petras Pancežinskis 1724 IX 11 – 1729 II 19
 27. Vysk. Mykolas Jonas Zenkavičius 1730 X 2 – 1762 I 23
 28. Vysk. Ignacas Jokūbas Masalskis 1762 III 29 – 1794 VI 28
 29. Vysk. Jonas Nepomukas Kosakovskis 1798 VIII 9 – 1808 VIII 26
 30. Vysk. Jeronimas Stroinovskis 1814 IX 26 – 1815 VIII 5
 31. Vysk. Andriejus III Benediktas Klangevičius 1840 XII 14 – 1841 XII 27
 32. Vysk. Vaclovas Žilinskis 1848 VII 3 – 1856 X 27
 33. Vysk. Adomas Stanislovas Krasinskis (Krasiński) 1858 IX 27 – 1883 III 15, nuo 1863 m. impeditus*
 34. Vysk. Karolis II Hrineveckis (Hryniewiecki) 1883 III 15 – 1889 XII 30, nuo 1885 m. impeditus
 35. Vysk. Antanas Pranciškus Audzevičius (Audziewicz) 1889 XII 30 – 1895 VI 10
 36. Vysk. Steponas Aleksandras Zvėravičius (Zwierowicz) 1897 VII 21 – 1902 IX 2
 37. Vysk. Eduardas Roppas (von Ropp) 1903 XI 9 – 1917 VII 25, nuo 1907 m. impeditus
 38. Vysk. Jurgis Matulaitis (Matulewicz) 1918 X 23 – 1925 VII 14
 39. Arkiv. Jonas Ciepliakas (Cieplak) 1925 XII 14 – 1926 II 17
 40. Arkiv. Romualdas Jalbžykovskis (Jałbrzykowski) 1926 VI 24 – 1955 VI 19, 1942–1944 m. impeditus, nuo 1945 m. rezidavo Balstogėje
 41. Arkiv. Julijonas Steponavičius 1989 II 07 – 1991 VI 18
 42. Arkiv. Audrys Juozas kardinolas Bačkis 1991 XII 24 – 2013 04 05
 43. Arkiv. Gintaras Grušas nuo 2013 04 23

* impeditus – dėl pasaulietinės valdžios trukdymų negalėjo eiti pareigų.

Senesnių laikų vyskupų vardų originalo formos (lotyniškos, lenkiškos etc.) skirtinguose šaltiniuose įvairuoja, todėl nurodomi tik moksliniuose leidiniuose įsigalėję sulietuvinti variantai.

Vilniaus vyskupijos administratorių bei valdytojų sąrašą žr. čia.
 
RengėjaiKIT   Atnaujinta 2015 01 28
 
(C) Vilniaus arkivyskupijos kurija